Efendiler,"Hürriyet ve bağımsızlık benim karakterimdir. Ben, milletimin ve büyük atalarımın en değerli miraslarından olan bağımsızlık aşkı ile yaratılış bir adamım... Ben yaşayabilmek için bağımsız bir milletin evladı kalmalıyım. Bu sebeple, milli bağımsızlık, bence bir hayat meselesidir."[*]


 [*] Atatürk’ün Söylev Ve Demeçleri, Cilt-III, 1954, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Yayını.