"Ülkenin bütünlüğü ve ulusun bağımzızlığı kaygı vericidir... Ulusun bağımsızlığı yine ulusun çaba ve kararlılığı ile kurtarılacaktır."  | Anasayfa |
      Dergimiz
      Ulusal Forum
      Bültenlerimiz
      Etkinliklerimiz
      Okuyucu Köşemiz
      Yazarlar
      Tarihçe
      Müzik
      Resim Galerisi
      Görüş ve Öneriler
      Abonelik
      Künye
      Bağlantılar
      Vakıf
      Ulaşım

 

   VAKIF  

KÜTÜPHANE

1) Atatürk, Genelkurmay Harp Tarih Encümeni Başkanlığı, 114 sayılı Askeri Mecmuanın fevkalade nüshası, 1939
2) Atatürk Anadolu'da (1919-1921) I, Tevfik Bıyıklıoğlu, 1959
3) Ankara Adliye Hukuk Mektebi'nden Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne, Ahmet Mumcu, 1977
4) Anadolu Ajansı, Kuruluşu, Tarihçesi ve Safahatı (1925-1935), 1935
5) Anıt Adam Osman Nevres "Hasan Tahsin", Zeynel Kozanoğlu, 1972
6) Atatürk'ün Adana Seyahatleri, Taha Toros, 1939
7) Atatürk'le Beraber, Aslan Tufan Yazman, 1969
8) Artvin ve Çevresi (1818-1921), Haz: M. Adil Özder, 1971
9) Atatürk Diyarbakır'da, Kadri Kemal Kop, 1938
10) Atatürk'e Dair Bazı Belgeler; Münir Aktepe, Belleten TTK cilt: XXXII, sayı: 128, s. 441-457, 1968
11) Atatürk Devrimi Kronolojisi, Sami N. Özerdim, 1966
12) Atatürk Dönemi Maliye Politikası, 1. Kitap, Cihan Duru-Kelam Turan-Abdurrahman Öngeoğlu, 1982
13) Adapazarı Tarihi ve Coğrafyası, Talia Balcıoğlu, 1952
14) Atatürk Evleri-Atatürk Müzeleri, Mehmet Önder, 1970
15) Amerikan Gizli Belgeleriyle Türkiye'nin Kurtuluş Yılları, Orhan Duru, 1978
16) Ali Galip Hadisesi, Yunus Nadi'nin Hatıraları, 1955
17) TBMM Hükümeti Umur-u Hariciye Vekili Yusuf Kemal Tengirşenk'in 1922 Martında Yaptığı Avrupa Gezisiyle İlgili Anılar, Hikmet Bayur, 1976
18) Atatürk Gazi Mustafa Kemal; Foto Cemal Işıksel, 1969
19) Atatürk'ün Günümüz Olaylarına Işık Tutan Bazı Konuşmaları, İsmail Arar, 1981
20) Birinci Dünya Savaşı Sırasında Türkiye'de bulunan Alman Generallerinin Raporları, Akdes Nimet Kurat, 1966
21) Atatürk'ün Hatıraları (1914-1919), Falih Rıfkı Atay, 1965
22) Atatürk'ten Hatıralar I, Hasan Rıza Soyak, 1973
23) Atatürk'ten Hatıralar II, Hasan Rıza Soyak, 1973
24) Atatürk Haftası Armağanı (10 Kasım 1977), Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlığı Yayını, 1977
25) Atatürk'ün Hatıra Defterlerinde Yazdıkları; Derleyen: Utkan Kocatürk, 1971
26) Atatürk Hayatı ve Eseri, Yusuf Hikmet Bayur, 1963
27) Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler, Afet İnan, 1968
28) Atatürk'ün Halkçılık Programı, İsmail Arar, 1963
29) Atatürk'ün Hususiyetleri, Kılıç Ali, 1955
30) Anadolu İhtilali, Sabahattin Selek, 1968
31) Adana'nın İstiklal Beyannamesi, Yusuf Ayhan, 1970
32) Atatürk'ün İzmit Basın Toplantısı, İsmail Arar, 1969
33) Ankara'nın İlk Günleri, Yunus Nadi, 1955
34) Atatürk'ün İstanbul'daki Hayatı I, Hazırlayan: Niyazi Ahmet Banoğlu, 1973
35) Atatürk'ün İstanbul'daki Hayatı II, Hazırlayan: Niyazi Ahmet Banoğlu, 1974
36) Atatürk ile İlgili Arşiv Belgeleri (1911-1921), 1982
37) Atatürk'e İzmir Suikastından Ayrı 11 suikast, Kandemir, 1955
38) Anzavur İsyanı, Zühtü Güven, 1965
39) Anadolu İsyanları, Cemal Bardakçı, 1940
40) Atatürk'le İlgili Üç Belge; Mithat Sertoğlu, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, sayı: 1, s. 3-7, 1967
41) Atatürk İzmir'de ve Atatürk Müzesi, İlay Hamuroğlu, 1979
42) Atatürk ile Yazışmalar (1920-1923), Bilal N. Şimşir, 1981
43) Atatürk Kayseri'de, Ömer Çelebi, 1973
44) Atatürk (Komutan, Devrimci ve Devlet Adamı Yönleriyle), T.C. Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı, 1980
45) Adana'nın Kurtuluş Mücadelesi Hatıraları, Esat Özoğuz, 1934
46) Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti (1919-1920); Afet İnan, Büyük Zaferin 50. Yıldönümüne Armağan, s. 195-203, 1972
47) Atatürk ve Kurtuluş Savaşı (1919-1922), Selahattin Tansel, 1965
48) Akşam Gazetesi
49) Atatürk'ün Kurduğu Türkiye Komünist Partisi ve Sonrası, Feridun Kandemir, 1965
50) 1933 Matbuat Almanağı, 1933
51) 1935 Matbuat Almanağı, 1935
52) 1936 Matbuat Almanağı, 1936
53) 1937 Matbuat Almanağı, 1937
54) Atatürk Manisa'da, Sadık Karaöz, 1969
55) Atatürk'ten Mektuplar, Afet İnan, 1981
56) Amerikan Mandasını Kimler İstiyor ve Nasıl Öneriyorlardı, Fahrettin Kırzıoğlu, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, sayı: 67-68
57) Atatürk'ün Nöbet Defteri, Toplayan: Özel Şahingiray, 1955
58) Ankara İl Yıllığı, 1967
59) Atatürk ve 30 Ağustos Zaferinin İlk Kutlanışı; Bedrettin Tuncel, 1972
60) Atatürk'ün Özel Arşivinden Seçmeler, Hazırlayan: T.C. Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı, 1981
61) Atatürk'ün Özel Mektupları, Haz. Sadi Borak, 1970
62) Atatürk ve Resim-Heykel, Gültekin Elibal, 1973
63) Atatürk Silifke'de, İzzet Aslan, 1969
64) Atatürk'le Samsun'a Çıkanlar, Fethi Tevetoğlu, 1971
65) Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, I, 1961
66) Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, II, 1959
67) Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, III, 1961
68) Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, Tamim ve Telgrafları V, 1972
69) Atatürk'e Sevgi, Mehalat Özgü, 1972
70) Atatürk'ün Son Günleri, Kılıç Ali, 1955
71) Atatürk'ün Şapka Devriminde Kastamonu ve İnebolu Seyahatleri (1925), Mustafa Selim İmece, 1959
72) Ankara Şehrinin Profesör M. Jausseley, Jansen ve Brix taraflarından yapılan plan ve projelerine ait izahnameler, 1928
73) Ayvalık Tarihi, Hıfzı Erim, 1948
74) Ayın Tarihi
75) Ata ve İstanbul, Sadi Borak, 1983
76) Askeri Tarih Belgeleri Dergisi (Sayı: 67 ve devamı), Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayını, Ankara
77) Aydın Tarihi ve Coğrafyası, Leman Kısa, 1960
78) Atatürk, Tarih ve Dil Kurumları (Hatıralar), Ruşen Eşref Ünaydın, 1954
79) Atatürk ve Türkiye'nin Dış Politikası (1919-1938), Mehmet önlübol-Cem Sar, 1963
80) Atatürk ve Türk Kadın Haklarının Kazanılması, Afet İnan, 1964
81) Atatürk'ün Toplanmamış Telgrafları; Derleyen: Utkan Kocatürk, 1971
82) Atatürk'ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri IV, 1964
83) Atatürk'ün Vasiyeti, Mazhar Leventoğlu, 1968
84) Atatürk ve Donanma, Raşit Metel, 1966
85) Atatürk ve Lyautey; Fuat Pekin, TTK Belleten, Clit: XX, Sayı: 80, s. 633-635, 1956
86) Afyon Vilayeti Tarihçesi, Haydar Özdemir, 1961
87) Atatürk'ün Yazdırdıkları, Derleyen; Utkan Kocatürk, 1971
88) Atatürk'ün Yurt Gezileri, Mehmet Önder, 1975
89) Aydın İl Yıllığı, 1967
90) Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri ve Hacim Muhittin Çarıklı'nın Kuvayı Milliye Hatıraları, Şerafettin Turan, 1967
91) Biga Ayaklanması ve Anzavur Olayları, Uluğ İğdemir, 1973
92) Büyük Atamız ve Türk Denizciliği, Afif Büyüktuğrul, 1969
93) Birinci Büyük Millet Meclisi, Yunus Nadi, 1955
94) Başımıza Gelenler, Galip Kemali Söylemezoğlu, 1939
95) "Büyük General, Asil Düşman ve Cömert Dost... Gazi Mustafa Kemal", Salahi R. Sonyel, 1979
96) Berthe Georges-Gaulis, Kurtuluş Savaşı sırasında Türk Milliyetçiliği (Kitap Tanıtımı), Fevziye Abdullah Tansel, 1982
97) Bayındırlık İşleri Dergisi, Cumhuriyetin 15. Yılı Fevkalade Nüshası, 1939
98) Büyük Meclis ve İnkılap, Neşet Halil, 1933
99) Bolu Tarihi, M. Zeaki Konrapa, 1960
100) Atatürk, Sadi Borak, 1973
101) Bir Roman Gibi, Bezmi Nusret Kaygusuz, 1955
102) Bilgin Sivaslı Ali Kemali, Mehmet Önder, 1954
103) Bir Sovyet Diplomatının Türkiye Hatıraları, S. İ. Aralov, Çev: Hasan Ali Ediz, 1967
104) Büyük Taarruz'da Batı Cephesi Komutanları ve Şehitleri, Afyon İli Turizm Komitesi Yayını, 1972
105) Büyük Türk Dostu Claude Farrere'in Atatürk'ü Ziyareti, Muharrem Giray, Yakın Tarihimiz Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 25, 1962
106) Basın Tarihimizin Kara ve Ak Güleri, Niyazi Ahmet Banoğlu, 1960
107) Balıkesir (Tarih, Coğrafyası), Mustafa Salman, (tarihsiz)
108) Büyük Tarih Trabzon'da, 1938
109) Bursa Vilayeti Tarihçesi, Yazan ve toplayan: Sedat, 1934
110) Ben de Yazdım, 6. Cilt, Celal Bayar, 1968
111) Ben de Yazdım, 7. Cilt, Celal Bayar, 1960
112) Ben de Yazdım, 8. Cilt, Celal Bayar, 1972
113) Bilinmeyen Yönleriyle Atatürk, Sadi Borak, 1966
114) Brunga Yarımca Tarihi, Avni Öztüre, 1971
115) Büyük Zaferin Cephe Gerisi; Sadi Borak, Büyük Zaferin 50. Yıldönümüne Armağan, s.116-137, 1972
116) Cumhuriyet Gazetesi
117) 1936 Cumhuriyet Almanağı, 1936
118) 1937 Cumhuriyet Almanağı, 1937
119) Cumhuriyet'le Birlikte Türkiye'de Folklor ve Etnografya Çalışmaları, M. Şakir Ülkütaşır, 1973
120) Cumhuriyete Doğru (1921-1922), Mahmut Goloğlu, 1971
121) Cumhuriyet Devrinde Madeni Paralar (1923-1955), Behzad Butak, 1955
122) Cumhuriyetin 50. Yılında Türk Tarih Kurumu, Uluğ İğdemir, 1973
123) Genubu-Garbi Kafkas Cumhuriyeti (Kars Milli-Şura Hükümeti), M. Fahrettin Kırzıoğlu, Türk Kültürü Dergisi, Sayı: 72, 1968
124) Cumhuriyet Nasıl Kuruldu?, Feridun Fazıl Tülbentçi, 1955
125) Cumhuriyetin 15. Yılında Aydın, 1938
126) Cumhuriyetin XV. Yıldönümünde Denizli, 1938
127) Çeşm-i Cihan Amasra, Necdet Sakaoğlu, 1966
128) Çerkes Ethem, Yunus Nadi, 1955
129) Çerkes Ethem'in Hatıraları, 1962
130) Çukurova Kurtuluş Savaşında Adana Cephesi; Kasım Ener, 1970
131) Çanakkale Olayı, David Walder, Türkçesi: M. Ali Kayabal, 1971
132) Dağyolu, Birinci Kitap, Hamdullah Suphi (Tanrıöver), 1929
133) Dağyolu, İkinci Kitap, Hamdullah Suphi (Tanrıöver), 1931
134) Dünkü ve Bugünkü Çankarı, Tayip Başer, 1956
135) Düzce-Bolu İsyanları, Rüknü Özkök, 1971
136) Dışişleri Bakanlığı 19678 Yıllığı, 1968
137) Denizli İl Yıllığı, 1967
138) Darülfünun Grevi, Kazım İsmail Gürkan, 1971
139) Kurmay Albay Daday'lı Halit Beğ (Akmünsü), cilt: I, Dr. Ziya Gögem, 1954
140) Kurmay Albay Daday'lı Halit Beğ (Akmünsü), cilt: II, Dr. Ziya Gögem, 1956
141) Denizli Heyeti Milliyesi, Lütfü Müftüler, 1947
142) Diyanet İşleri Başkanlığı (1924-1973), Kuruluşu, Çalışması ve Birimlerinin Tanıtılması, Haz. Nail Arslanpay, 1973
143) Devletçilik İlkesi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Birinci Sanayi Planı 1933, Afet İnan, 1972
144) Diyarbakır İl Yıllığı, 1973
145) Devlet Konservatuvarı Tarihçesi, Orhan Şaik Gökyay, 1941
146) Demiryollar Mecmuası (Cumhuriyetin 10. Yılı, 29. X. 1933), 1933
147) Denizden Sesler Geliyordu (İstiklal Savaşımızda Deniz Cephesinden Anılar), Emrullah Nutku, 1973
148) Devrim Tarihi, Sadi Irmak, 1967
149) Denizli Vak'ası ve Demirci Efe, Sındırgılı Süreyya (S. Örge Evren), 1955
150) Dışişleri Vekaleti Yıllığı 1953, 1954
151) Devrimler ve Tepkileri, Mahmut Goloğlu, 1972
152) Türkiye Cumhuriyeti Devlet Yıllığı (1944-1945), 1945
153) Eskişehir, Faruk Şükrü, 1931
154) Edremit, Gıyas Yetkin, 1939
155) Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü, Behçet Necatigil, 1972
156) Erzurum Kongresi, Mahmut Goloğlu, 1968
157) Erzurum Kongresi ile İlgili Belgeler, Bekir Sıtkı Baykal, 1969
158) Ege'de Kurtuluş Savaşı Başlarken, Nurdoğan Taçalan, 1970
159) Emperyalizme Karşı Türkiye (1922-1924), Naşit Hakkı Uluğ, 1971
160) Erciyes Kayserisi ve Tarihine Bir Bakış, Kara Mehmet Ağazade Kemaleddin, 1934
161) Etnoğrafya Müzesi Kılavuzu, Hamit Zübeyr Koşay, 1956
162) Kuruluşundan Bugüne Kadar Edremit'te Olup Bitenler, Gıyas Yetkin, 1957
163) Erzurum'dan Ölümüne Kadar Atatürk'le Beraber, cilt: I-II, Mazhar Müfit Kansu, 1966-1968
164) Atatürk, Ali Fuad Erden, 1952
165) Eski Türkocakları Merkez Binasının İnşaatına ait Anılarım, Hikmet Koyunoğlu, Kültür ve Sanat Dergisi, sayı 5, 1977
166) An Encyclopedia of World History, Willaam L. Langer, 1952
167) 50 Yılda İmar ve Yerleşme (1923-1973), 1973
168) Elli Yılın Türk Kağıt Paraları (1923-1973), Cüneyt Ölçer, 1973
169) 50 Yılda Türk Sanayii, 1973
170) 23 Nisan ve Mareşal Çakmak (Fevzi Çakmak'la Konuşma), Konuşan: Selime Seden, 1948
171) 19 Mayıs 1919'u Sayın Mareşal'den Dinledim (Fevzi Çakmak'la Konuşma), Konuşan: Selime Seden, 1948
172) Fethi Okyar'ın Günlük Hatıraları, Yayımlayan: Fethi Tevetoğlu, Türk Kültürü dergisi, sayı: 82, 1969
173) Ukraynalı Devrimci lider Frunze'nin Türkiye Anıları, M.V. Frunze, Rusçadan çeviren: Ahmet Ekeş, 1978
174) Giresun, Sacit Karaibrahimoğlu, 1965
175) Gaziantep Basın Tarihi 100. Yıl, Uğurol Barlas, 1972
176) İstiklal Savaşı'nda Garp Cephesi Nasıl Kuruldu, Rahmi Apak, 1942
177) Türkiye Büyük Millet Meclisi Gizli Celse Zabıtları, cilt: 1-4, 1980
178) Güneydoğu (Birinci Genel Müfettişlik Bölgesi), 1939
179) Gördüklerim Duyduklarım Duygularım, Asım Us, 1964
180) Yakın Tarihte Gördüklerim ve Geçirdiklerim, Cilt: I, Ahmet Emin Yalman, 1970
181) Yakın Tarihte Gördüklerim ve Geçirdiklerim, Cilt: II, Ahmet Emin Yalman, 1970
182) Yakın Tarihte Gördüklerim ve Geçirdiklerim, Cilt: III, Ahmet Emin Yalman, 1970
183) General Harbord'un Anadolu Gezisi ve Ermeni Meselesine Dair Raporu, Seçil Akgün, 1981
184) Görüp İşittiklerim, Ali Fuad Türkgeldi, 1951
185) Gazi'nin Kuzeydoğu Gezileri (Eylül-Ekim 1924), M. Fahrettin Kırzıoğlu, 1974
186) Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Eskişehir-İzmit Konuşmaları, Yayıma Hazırlayan: Arı İnan, 1982
187) Gemlik Tarih ve Coğrafyası, Veli Orkun, 1947
188) General Trikupis'in Hatıraları, Çev: Ahmet Angın, 1967
189) Hatıralarım, Hilmi Uran, 1959
190) Hemşehrimiz Atatürk, Naşit Hakkı Uluğ, 1973
191) Hakimiyeti Milliye gazetesi
192) Harb Akademilerinin Tarihçesi, Haz. İsmail Kayabalı-Cemender Arslanoğlu, Türk Kültürü Dergisi, sayı: 130-131-132 (Kara Kuvvetleri Sayısı), 1973
193) Hamdi Bey ve Akbaş Baskını, Zeynel Kozanoğlu, 1970
194) Harb Hatıralarım (Beşinci Cilt), Ali İhsan Sabis, 1951
195) Hariciye Hizmetinde 30 sene (1892-1922) Galip Kemali Söylemezoğlu, 1955
196) Halife İkinci Abdülmecit, Salih Keramet Nigar, 1964
197) Hatay'ın Kurtuluşu İçin Harcanın Çabalar, Tayfur Sökmen, 1978
198) Harp Mıntıkaları, Şehir ve Kasabaların İşgal, İstirdat ve Bombardıman Tarihleri, Genelkurmay Bşk. Harp Tarihi Encümeni, 1940
199) Hilaliahmer Mecmuası Fevkalade Sayısı, 1933
200) Hatıralarım (Milli Mücadele) Damar Arıkoğlu, 1961
201) Hatıraları ve Söyleyemedikleri ile Rauf Orbay, Feridun Kandemir, 1965
202) Hatay Savaşı, Hulki Öcal, 1953
203) Harp Okulu Tarihçesi (1834-1945), 1945
204) Hatay Tarihi, 4 cilt, Hatay Manda Tarihi Silahlı Mücadele Devresi, Ahmet Faik Türkmen, 1939
205) Genelkurmay Başkanlığı, Harb Tarihi Dairesi Atatürk Arşivi, Ankara.
206) Heyet-i Temsiliye Kararları, Bekir Sıtkı Baykal, 1974
207) Heyet-i Temsiliye Tutanakları, Hazırlayan: Uluğ İğdemir, 1975
208) Heyet-i Temsiliye Üyeleri ile Komutanlar Arasında Gizli Görüşmeler, Yayıma hazırlayan: Hayri Mutluçağ, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, sayı: 69, 70, 71, 72
209) Harb Tarihi Vesikaları Dergisi, Genelkurmay Başkanlığı Harb Tarihi Dairesi Başkanlığı Yayını, Ankara
210) Heyet-i Temsiliye ve Mustafa Kemal Kırşehir'de, Sırrı Kardeş, 1950
211) Her Yönüyle Fethiye, M: Kazım Yılmaz, 1969
212) İkdam Gazetesi
213) İslam Ansiklopedisi, Atatürk maddesi, 10. Cüz, 1960
214) İkinci Adam İsmet İnönü, Birinci Cilt (1884-1938), Şevket Süreyya Aydemir, 1968
215) İngiliz Belgelerinde Atatürk (1919-1938), Cilt: I, Hazırlayan Bilal N. Şimşir, 1973
216) İngiliz Belgelerinde Atatürk (1919-1938), Cilt: II, Hazırlayan Bilal N. Şimşir, 1975
217) İngiliz Belgelerinde Atatürk (1919-1938), Cilt: II, Hazırlayan Bilal N. Şimşir, 1979
218) 1919 Yılı İngiliz Belgelerinin Işığında Mustafa Kemal ve Milli Mukavemet, Salahi R. Sonyel, Türk Kültürü Dergisi,i sayı: 85, 89, 1969, 1970
219) İngiliz Belgeleriyle Sakarya'dan İzmir'e (1921-1922), Bilal N. Şimşir, 1972
220) İki Devrin Perde Arkası, Anlatan: Hüsamettin Ertürk, Yazan: Samih Nafiz Tansu, 1969
221) İngiliz Gizli Belgelerine Göre İşgal Gücünün Türkiye'de Son Günleri ve Cumhuriyet'in Kurtuluşu, Salahi R. Sonyel, 1978
222) İngiliz Gizli Belgelerinde Türkiye, Erol Ulubelen, 1967
223) İstiklal Harbimiz, Kazım Karabekir, 1969
224) İstiklal Harbinde Bolşeviklerle Sekiz Ay (1920-1921), Veysel Ünüvar, 1948
225) İstiklal Harbinin Deniz Cepheleri, Haz: İsmail Kayabalı-Cemender Arslanoğlu, Türk Kültürü dergisi, sayı: 129 (Deniz Kuvvetleri Sayısı), 1973
226) İstiklal Harbimizin Esasları, Kazım Karabekir, 1951
227) İstiklal Harbimizde Enver Paşa ve İttihat Terakki Erkanı, Kazım Karabekir, 1967
228) İstiklal Harbinde Kastamonu, Hüsnü Açıksöz, 1933
229) İstiklal Harbinde Süvari Kolordusu, Fahrettin Atay, 1949
230) İstiklal Harbinde Türk Denizcileri, Methi Bayar, 1945
231) İstiklal Harbinde Türk Ortodoksları; Teoman Ergene, 1951
232) İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele, Sina Akşin, 1976
233) İsmet İnönü, Ali Fuad Erden, 1952
234) İsmet İnönü, Top.: Faik Reşit Unat, 1945
235) İstanbul İl Yıllığı, 1967
236) İstanbul'un Kurtuluşu, Selahattin Adil, Yakın Tarihimiz Dergisi, Sayı: 32, 1962
237) İktidar Koltuğundan İdam Sehpasına, Sadi Borak, 1962
238) İstanbul Kadıları, Şehreminleri, Belediye Reisleri ve Partiler Tarihi (1453-1971), Rakım Ziyaoğlu, 1971
239) İngiliz Kaynaklarından Türk Kurtuluş Savaşı, Taner Baytok, 1970
240) İstiklal Mahkemeleri, Emin Çölaşan, Cumhuriyet Gazetesi (27.8.1973-1.9.1973)
241) İstiklal Mahkemeleri (1920-1923), Ergün Aybars, 1975
242) İstiklal Mahkemeleri (1923-1927), Ergün Aybars, 1982
243) İngiliz Muhibleri Cemiyeti, Fethi Tevetoğlu, Hayat Tarih Mecmuası, sayı: 1, 1972
244) İstiklal Mücadelesi ve Enver Paşa, Sami Sabit Karaman, 1949
245) İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, İsmail Hami Danişmend, 4. Cilt, 1955
246) İçel Rehberi, cilt: I, Haz: Fuad Akbaş, Sait Uğur, 1944
247) İzmir'in Romanı, Burhan Cahit (Morkaya), 1931
248) İstiklal Savaşında ve Türk benliği, imanı, Kuvayi Milliye Ruhu ile Sohbetlerim, Kemal Balıkesir, 1971
249) İstiklal Savaşında Bozguncular ve Casuslar, Feridun Kandemir, 1964
250) İstiklal Savaşının İçyüzü; Şerif Güralp, 1958
251) İstiklal Savaşında Maraş, Hüsameddin Karadağ, 1943
252) İstiklal Savaşında Türk Denizcileri, Haz: İsmail Kayabalı-Cemender Arslanoğlu, Türk Kültürü dergisi, sayı: 117 (Deniz Kuvvetleri Sayısı), 1972
253) İzmir Suikastı ve İstiklal Mahkemeleri, Azmi Nihat Erman, 1971
254) İstiklal Savaşı'nın Vesika ve Resimleri, Nurettin Peker, 1955
255) İstiklal Savaşında Türk Sularında Yabancı Devlet Donanma Harekatı (1918-1922), Arif Büyüktuğrul, 1975
256) İzmir Suikastının İç Yüzü, Birinci cilt, Kandemir, 1955
257) İzmir Suikastının İç Yüzü, İkinci cilt, Kandemir, 1955
258) Kula, Haz.: İsmail Tosun, 1969
259) Komutan Atatürk, Celal Erikan, 1972
260) Kemal Atatürk ve Milli Mücadele Tarihi, Enver Behnan Şapolyo, 1958
261) Kur'andan Ayetler ve Nesirler, Mehmet Akif Ersoy, 1944
262) K. Atatürk, Feridun Ergin, 1978
263) Kayseri Basın Tarihi (1910-1960); Ali Rıza Önder, 1972
264) Kars (Coğrafya, Tarih, Ekonomi), M. Tarhan Toker, 1938
265) Kara Günler ve İbret Levhaları, Hasan Basri Çantay, 1964
266) Kilikya Doğu Bölgesinde Milli Hareketler ve Kozan Sancağı ile Mülhakatının Kurtuluş Hatıraları, Osman Tufan, 1964
267) Kütahya İlinin Kısa Tarihi, Mustafa Yeşil, 1937
268) Kendi Kitabım, Ahmet Hilmi Kalaç, 1960
269) Kurtuluş Kuruluş ve Sonrası, Avni Doğan, 1964
270) Kuvayı Milliye'de Savaştepe, Osman Saygı, 1950
271) Kuvayı Milliye Tarihi, Enver Behnan Şapolyo, 1957
272) Kurtuluş Savaşında Gönen, Kemal Özer, 1964
273) Kurtuluş Savaşı Günlerinde Batı Siyasamız (Nisan 1920-Mart 1921), Salahi R. Sonyel, 1981
274) Kurtuluş Savaşı Günlerinde Doğu Siyasamız (Nisan 1920-Mart 1921), Salahi, R. Sonyel, 1977
275) Kurtuluş Savaşında İçel, Hz.: "Kurtuluş Savaşında İçel" tarihini Yazma Komitesi, 1971
276) Kurtuluş Savaşı İle İlgili İngiliz Belgeleri, Gotthard Jaescke, 1971
277) Kurtuluş Savaşında İstanbul ve Yardımları, cilt: I, Hüsnü Himmetoğlu, 1975
278) Kurtuluş Savaşında İstanbul ve Yardımları, cilt: II, Hüsnü Himmetoğlu, 1975
279) Kurtuluş Savaşında Kahraman Çukurovalılar, İsmail Ferahim Şalvuz, 1938
280) Kurtuluş Savaşında Muğla, Ünal Türkeş, 1973
281) Kurtuluş Savaşında Talat Paşa ile Mustafa Kemal'in Mektuplaşmaları, İlhan Tekeli-Selim İlkin, TTK Belleten, sayı: 174
282) Kilis Tarihi, Kilisli Kadri, Neşreden: Osman Vehbi, 1932
283) Kocaeli Tarih ve Rehberi; Rifat Yüce, 1945
284) Kurun gazetesi
285) Lozan, Birinci cilt, M. Cemil (Bilsel), 1933
286) Lozan, İkinci cilt, M. Cemil (Bilsel), 1933
287) Latife Bekir Çeyrekbaşı ve Türk Kadın Birliği, Seniha Sami Moralı, Hayat Tarih Mecmuası, sayı: 3, s. 75-77, 1969
288) Lozan'a Doğru, Bilal N. Şimşir, Cumhuriyet Gazetesi, 24.7,1973-6.8.1973
289) Limni ve Malta Mektupları, Haz.: Fevziye Abdullah Tansel, 1965
290) Lozan, Ali Naci Karacan, 1971 (Kitabın ı. Basımı 1943 yılında "Lozan Konferansı ve İsmet Paşa" ismiyle yayımlanmıştır.)
291) Milliyet Gazetesi
292) Milliyetçi Atatürk, Fethi Tevetoğlu, Türk Kültürü dergisi, sayı: 37, s. 55-62, 1965
293) Mütareke Devrinin Önemli Bir Olayı, Milli Ahrar Fırkası'nın Kuruluşu, Yayıma Haz: Tülay Duran, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, sayı 60, 1972
294) Mahmut Esat Bozkurt, Haz:: Tarık Ziya Işıtman, 1944
295) Milli Eğitim Cephesiyle Amasya, Necip Güngör Kısaparmak, 1966
296) Moskova Hatıraları, Ali Fuat Cebesoy, 1955
297) Millet Hizmetinde 40 Yıl CHP, 1963
298) Minelbab İlelmihrab, Refik Halid Karay, 1964
299) Milliyet İnönü Albümü, 1973
300) Maarifle İlgili Kanunlar, T.C. Maarif Vekilliği yayını, 1940
301) Milli Mücadele Hatıralarım, İlyas Sami Kalkavanoğlu, 1957
302) Manisa İl Yıllığı, 1967
303) Mustafa Kemal'in Amiral Brock'a Mektubu, Gotthard Jaschke, Çeviren: Nimet Arsan, Belleten, TTK, cilt: XXXVI, no: 144, s. 535-539, 1972
304) M. Kemal Atatürk Ankara Hukuk Mektebi'nin Öğretim Kurulu Fahri Başkanı, A. Afetinan, 1975
305) Mustafa Kemal'in Bir Beyannamesi, Belgelerle Türk Dergisi, sayı: 14, s. 26-27, 1968
306) Mustafa Kemal ile Cemal Paşa'nın Muhaberatı, Tahsin Ünal, Türk Kültürü Dergisi, sayı: 13, 1968
307) Mustafa Kemal Paşa ve Milli Mücadele'nin İç Alemi, Enver Behnan Şapolyo, 1967
308) Mustafa Kemal Paşa'nın Erzurum'daki Evi, M. Fahrettin Kırzıoğlu, 1974
309) Mustafa Kemal'in Pozantı Kongresi ve Adana'nın Kurtuluşu, Yusuf Ayhan, 1963
310) Mustafa Kemal Paşa Samsun'da, Yunus Nadi, 1955
311) Milli Mücadele, cilt: O, Kazım Özalp, 1971
312) Milli Mücadele'de Bursa, Mümtaz Şükrü Eğilmez'in Hatıraları, Yayıma hazırlayan: İhsan Ilgar, 1980
313) Milli Mücadele Başlarken, Birinci Kitap, M. Tayyib Gökbgilgin, 1959
314) Milli Mücadele Başlarken, İkinci Kitap, M. Tayyib Gökbgilgin, 1965
315) Milli Mücadele Basını, Ömer Sami Coşar
316) Milli Mücadelede Başlangıcında Hürriyet ve İtilaf Partisi, Hamdi Atamer,Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, sayı: 60, 1972
317) Milli Mücadelede Denizli, Ahmet Akif Tütenk, 1949
318) Milli Mücadelede Erzurum, Cevat Dursunoğlu, 1946
319) Mustafa Suphi ve Milli Mücadeleye El Koymaya Çalışan Başı Dışarda Akımlar, Hikmet Bayur, Belleten, TTK, cilt: XXXV, No: 140, s. 587-654, 1971
320) Milli Mücadele Hatıraları, Ali Fuat Cebesoy, 1953
321) Milli Mücadele ve İnkılaplarla İlgili Kanunlar, cilt: I, Haz.: Kemal Arıburnu, 1957
322) Milli Mücadele'de İstanbul Mitingleri, Derleyen: Kemal Arıburnu, 1951
323) Milli Mücadele'de Kars (I. Kitap), Kırzıoğlu M. Fahrettin, 1960
324) Mondros'tan Mudanya'ya Kadar, cilit: I-IV, Selahattin Tansel, 1973-1974
325) Milli Mücadele'de Mustafa Kemal Paşa-General Harbord Görüşmesi, Fethi Tevetoğlu, Türk Kültürü Dergisi, sayı: 76, 77, 80, 81, 1969
326) Mondros ve Mudanya Mütarekelerinin Tarihi, Ali Fuad Türkgeldi, 1948
327) Milli Mücadele'de Oltu, Sami Önal, 1968
328) Milli Mücadele'de Sivas'ta toplanan Kadınlar Kongresi, Ercüment Hasıroğlu, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, sayı: 2, s. 16-19, 1967
329) Milli Mücadele (Ulusal Kurtuluş Savaşı), cilt: II, Sabahattin Selek, 1971
330) Misak-ı Milli Üzerinde Yapılan Tartışmalar Hakkında, Nejat Kaymaz, VIII. Türk Tarih Kurumu Kongresi, 1976
331) Milli Mücadelede Vilayetler ve Valiler, Kamil Erdeha, 1975
332) Makedonya'dan Ostaasya'ya Enver Paşa, Üçüncü Cilt (1914-1922), Şevket Süreyya Aydemir, 1972
333) Malta Sürgünleri, Bilal N. Şimşir, 1976
334) Meşhur Valiler (50 Ünlü Vali), Hazırlayanlar: Hayri Orhun-Celal Kasaroğlu-Mehmet Belek-Kazım Atakul, 1969
335) Nutuk, cilt: I, Kemal Atatürk, 1961
336) Nutuk, cilt: II, Kemal Atatürk, 1961
337) Nutuk, cilt: III, Kemal Atatürk, 1961
338) Nutuk'ta Anılan Komutanların Biyografileri, T.C. Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığ ıYayını, 1981
339) İdeal Komutanlarımızdan 4. Fırka Kumandanı Miralay Şehit Nazım Bey, Yazan: İhsan İdikut, 1952
340) Nicomedia (İzmit) Tarihi, Avni Öztüre, 1969
341) Ne Mutlu Türküm Diyene, Faik Reşit Unat, Türk Dili Dergisi, sayı: 146, 1963
342) Nazilli Tarih ve Coğrafyası, Gani Dikmen, 1962
343) Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, İbnülemin Mahmud Kemal İnal, 1969
344) Osmanlı İmparatorluğunda İnkılap Hareketleri ve Milli Mücadele, Ahmed Bedevi Kuran, 1959
345) Osmanlı İdaresinde Patrik ve Patrikhane; Şahabettin Tekindağ, Belgelerle Türk Tarih Dergisi, sayı: 2, s. 49-53, 1967
346) Osmanlı Muahedeleri ve Kapitülasyonlhar ve Lozan Muahedesi; Reşat Ekrem Koçu, 1934
347) Osmanoğullarının Son Padişahı Sultan Vahideddin Gurbet Cehenneminde, Tarık Mümtaz Göztepe, 1968
348) Osmanoğullarının Son Padişahı Sultan Vahideddin Mütareke Gayyasında, Tarık Mümtaz Göztepe, 1969
349) Osmanlı Sarayının Son Günleri, Lütfi (Simavi) Bey, 1972
350) 30 Senelik Siyasi Hatırılarımın Üçüncü ve Son Cildi (1918-1922), Galip Kemali Söylemezoğlu, 1953
351) Osmanlı Sultanları Tarihi, Enver Behnan Şapolyo, 1961
352) Osmanlı Tarihinin Panoraması, Reşad Ekrem Koçu, 1964
353) On Beşinci Yıl Kitabı, 1938
354) 10 Yıl Savaş (1912-1922) ve Sonrası, Fahrettin Altay, 1970
355) Öğrenci Hareketleri, Muammer Taylak, 1969
356) Prens Sabahattin, Hayatı ve İlmi Müdafaaları, Hazırlayan: Nezahet Nurettin Ege, 1977
357) Resimli Amasya (Tarih, Coğrafya, Salname, Klavuz ve Kazalar), Hazırlayan: Ahmet Demiray, 1954
358) Rauf Bey, Erberk İnam, 1965
359) Resmi Gazete
360) Rauf Orbay'ın Hatıraları, Rauf Orbay, Yakın Tarihimiz Dergisi, sayı: 1-52, 1962-1963
361) Reşit Paşa'nın Hatıraları, Neşreden: Cevdet R. Yularkıran, 1939
362) Sınıf Arkadaşım Atatürk, Ali Fuat Cebesoy, 1967
363) Sevr Anlaşmasını Kabul Eden Saltanat Şurası Tutanağı; Münir Sirel, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, sayı: 4, s. 15-21, 1968
364) Hayat Mücadeleleri (Sehalattin Adil Paşa'nın Hatıraları), 1982
365) Sosyal Ekonomi Takrirleri, Birinci Kitap, Mehmet Vehbi Sarıdal, 1942
366) Serbest Fırka Hatıraları, Ahmet Ağaoğlu, 1969
367) Son Günlerinde Atatürk, Dr. Asım Arar'ın Hatıraları, 1958
368) Siyasi Hatıralar, I. Kısım, Ali Fuat Cebesoy, 1957
369) Siyasi Hatıralar, II. Kısım, Ali Fuat Cebesoy, 1960
370) Sinop İli Yakın Çevre İncelemeleri, Sinan Cenbeloğlu-Mehmet Cenbeloğlu, 1972
371) Sivrihisar Tarihi, Derleyip Yazan: Tahsin Özalp, 1960
372) Samsun İl Yıllığı, 1971
373) Siyasal Tarih (1789-1960), Fahir H. Armaoğlu, 1964
374) Siyasi Tarih, A. Şükrü Esmer, 1944
375) Sivas Kongresi, Vehbi Cem Aşkun, 1963
376) Sivas Kongresi ve Amerikalı Gazeteci Edgar Louis Browne, Akdes Nimet Kurat, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, sayı: 62, 1972
377) Sivas Kongresi, Mahmut Goloğlu, 1969
378) Sevres'den Lousanne'a, Nejat Göyünç, 1982
379) Samsun'da Müdafaa-i Hukuk, Hasan Umur, Adil Pasin, 1944
380) Son Nöbet Defteri, Özel Şahingiray, 1955
381) Son Osmanlı Meclis-i Mebusanında "Felah-ı Vatan İttifakı", Tülay Duran, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, sayı: 61, s. 12-21, 1972
382) Son Posta gazetesi
383) Samsun Tarihi, Ali Sarcan, 1966
384) Siyasi Yönleriyle Kurtuluş Savaşı, Naşit H. Uluğ, 1973
385) Şeyh Sait İsyanı, Behçet Cemal, 1955
386) Tan gazetesi
387) Tarih IV (Türkiye Cumhuriyeti), Haz.: Türk Tarih Tetkik Cemiyeti
388) Tekirdağ'da Atatürk, Aydın Oy, 1965
389) Türk'ün Ateşle İmtihanı, Halide Edip Adıvar, 1962
390) Türk-Amerikan İlişkilerinin Yeniden Kurulması ve Ahmet Muhtar Bey'in Vaşington Büyükelçiliği (1920-1927), Bilal N. Şimşir, 1977
391) Tek Adam Mustafa Kemal, Birinci Cilt, Şevket Süreyya Aydemir, 1969
392) Tek Adam Mustafa Kemal, İkinci Cilt, Şevket Süreyya Aydemir, 1971
393) Tek Adam Mustafa Kemal, Üçüncü Cilt, Şevket Süreyya Aydemir, 1969
394) Türk-Amerikan Münasebetlerine Kısa Bir Bakış (1800-1959), Akdes Nimet Kurat, 1959
395) Türkiye'de Amerikan Mandası Meselesi (1919-1920), Mine Erol, 1972
396) Türk-Amerikan Siyasal İlişkilerinin Ana Çizgileri, İsmail Soysal, 1977
397) Tarih Açısından Türk Devriminin Temelleri ve Gelişimi, Ahmet Mumcu, 1971
398) Türkiye Büyük Millet Meclisi, Haz. Sacit Karaibrahimoğlu, 1968
399) "Dönem I" (Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 25'inci Dönümünü Anış), 1945
400) Türk Basın Tarihi (1919-1965 Cumhuriyet Dönemi), Fuat Süreyya Oral, İkinci Kitap, 1968
401) Tarihten Bugüne, Afet İnan, 1970
402) Türkiye'de Beş Yıl, Liman Von Sanders, Çev: M. Şevki Yazman, 1968
403) Türkiye Cumhuriyeti (1923), Mahmut Goloğlu, 1971
404) Türkiye'nin İkinci Sanayi Planı 1936, Afet İnan, 1973
405) Türkiye Cumhuriyeti Maarifi (1923-1943), Maarif Vekaleti yayını, 1944
406) Para ve Kredi Sisteminin Oluşumunda Bir Aşama Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, İlhan Tekeli-Selim İlkin, 1981
407) Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (1918-1965), Enver Ziya Karal, 1973
408) Türk Demiryolları, Hazırlayan ve yazan: Servet Zengin, 1959
409) Türkiye Devletinin Dış Siyasası, Yusuf Hikmet Bayur, 1938
410) Türk Dili İçin, Sadri Maksudi (Arsal), 1930
411) Türkiye'nin Dış Münasebetleriyle İlgili Başlıca Siyasi Andlaşmaları, İsmail Soysal, 1965
412) Türkiye Dış Politikasında 50 Yıl Kurtuluş Savaşımız (1919-1922), 1973
413) Türk Devrim Tarihi, Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlığı Yayını, 1971
414) Türk Futbolunda Milli Maçlar, Haz. Fuat Ülkümen, 1958
415) Türkiye'de Gerici Eylemler (1923'ten bu yana), Neşet Çağatay, 1972
416) Türk Gazetecilik Tarihi ve Her Yönü ile Basın, Enver Behnan Şapolyo, 1969
417) Türk Hava Kuvvetleri, Hazırlayan: İsmail Kayabalı-Cemender Arslanoğlu, Türk Kültürü Dergisi, sayı: 116 (Hava Kuvvetleri Sayısı), 1972
418) Türk İstiklal Harbi, I. Cilt, Mondros Mütarekesi ve Tatbikatı, T.C. Genelkurmay Başkanlığı Harb Tarihi Dairesi, 1962
419) Türk İstiklal Harbi, II. Cilt (Batı Cephesi), ı. Kısım, T.C. Genelkurmay Başkanlığı Harb Tarihi Dairesi, 1963
420) Türk İstiklal Harbi, II. Cilt (Batı Cephesi(, 2. Kısım, T.C. Genelkurmay Başkanlığı Harb Tarihi Dairesi, 1965
421) Türk İstiklal Harbi, II. Cilt (Batı Cephesi), 3. Kısım, T.C. Genelkurmay Başkanlığı Harb Tarihi Dairesi, 1966
422) Türk İstiklal Harbi, II. Cilt (Batı Cephesi), 4. Kısım T.C. Genelkurmay Başkanlığı Harb Tarihi Dairesi, 1974
423) Türk İstiklal Harbi, II. Cilt (Batı Cephesi), 5. Kısım, 2. Kitap, T.C. Genelkurmay Başkanlığı Harb Tarihi Dairesi, 1973
424) Türk İstiklal Harbi, II. Cilt (Batı Cephesi), 6. Kısım, 1. Kitap, T.C. Genelkurmay Başkanlığı Harb Tarihi Dairesi, 1967
425) Türk İstiklal Harbi, II. Cilt (Batı Cephesi), 6. Kısım, 2. Kitap, T.C. Genelkurmay Başkanlığı Harb Tarihi Dairesi, 1968
426) Türk İstiklal Harbi, II. Cilt (Batı Cephesi), 6. Kısım, 3. Kitap, T.C. Genelkurmay Başkanlığı Harb Tarihi Dairesi, 1969
427) Türk İstiklal Harbi, II. Cilt (Batı Cephesi), 6. Kısım, 4. Kitap, T.C. Genelkurmay Başkanlığı Harb Tarihi Dairesi, 1969
428) Türk İstiklal Harbi, III. Cilt (Doğu Cephesi), T.C. Genelkurmay Başkanlığı Harb Tarihi Dairesi, 1965
429) Türk İstiklal Harbi, IV. Cilt (Güney Cephesi), T.C. Genelkurmay Başkanlığı Harb Tarihi Dairesi, 1965
430) Türk İstiklal Harbi, V. Cilt (Deniz ve Hava Harekatı), T.C. Genelkurmay Başkanlığı Harb Tarihi Dairesi, 1964
431) Türk İstiklal Harbi, VI. Cilt (İç Ayaklanmalar), T.C. Genelkurmay Başkanlığı Harb Tarihi Dairesi, 1964
432) Türk İstiklal Harbi, VII. Cilt, T.C. Genelkurmay Başkanlığı Harb Tarihi Dairesi, 1965
433) Türk İstiklal Harbine Katılan Tümen ve Daha Üst Kademelerdeki Komutanların Biyografileri, T.C. Genelkurmay Başkanlığı Harb Tarihi Dairesi, 1972
434) Türk-İngiliz İlişkileri (1919-1926), Ömer Kürkçüoğlu, 1978
435) Türkiye İktisat Kongresi (1923-İzmir), A. Gündüz Ökçün, 1968
436) Tarihimizde İlk Öğretmenler Grevi, Ertuğrul Zekai Ökte, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, Sayı: 28, 1970
437) Türk İnkılap Tarihi ve Büyük Harpten Sonra Avrupa, Samih Nafiz Tansu, 1938
438) Türk İnkılabı Tarihi Kronolojisi (1918-1923), Gotthard Jaeschke, I. Cilt, Çev.: Niyazi Recep Aksu, 1939
439) Türk İnkılabı Tarihi Kronolojisi (29.10.1923-1.1.1930), Gotthard Jaeschke, II. Cilt, Çev.: Niyazi Recep Aksu, 1941
440) Türkler İngilizlerin Yumruğu Altında (1918-1923), Theodor Werner, b.y., b.t yok)
441) Tarihte Kütahya, Hamza Güner, 1961
442) Türkiye'de Komünist Hareketleri (1910-1973), İlhan E. Darendelioğlu, 1973
443) Askeri, Siyasal ve Sosyal Yönleriyle Türk Kurtuluş Savaşı, Fahri Belen, 1973
444) Türk Kurtuluş Savaşı Kronolojisi (Mondros'tan Mudanya'ya Kadar), Gotthard Jaeschke, 1970
445) Türk Kurtuluş Savaşı ve Fransız Kamuoyu (1919-1922), Yahya Akyüz, 1975
446) Kurtuluş Savaşı Sırasında Türk Milliyetçiliği, Berthe Georges-Gaulis, Çev.: Cenap Yazansoy, 1981
447) Türkiye'de Matbuat İdareleri ve Politikaları, Server İskit, 1943
448) Trakya'da Milli Mücadele, I. Cilt, Tevfik Bıyıklıoğlu, 1955
449) Türkiye'de Matbuat Rejimleri, Server R. İskit, 1939
450) Türkiye Maarif Tarihi (Beşinci Cilt), Osman Ergin, 1943
451) Tarihimizde Öğretmenlere İlk Çağrı, Ertuğrul Zekai Ökte-Tülay Duran, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, sayı: 29, 1970
452) Türk-Rus İlişkileri Tarihi, Ali Kemal Meram, 1969
453) Türkiye Sanayi "Devlet İşletmeleri", cilt: I, Hüsamettin Toros, 1954
454) Türkiye'de Siyasi Dernekler II, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü neşriyatı, 1950
455) Türkiye'de Sosyalist ve Komünist Faaliyetler (1910-1960), Fethi Tevetoğlu, 1967
456) Türkiye'de Siyasi Partiler (1859-1952), Tarık Z. Tunaya, 1952
457) Türk Siyasi Tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Mevkii, cilt: I, Fahir Giritlioğlu, 1965
458) Tekirdağ Tarihi Araştırmaları, Hikmet Çevik, 1949
459) Türkiye'nin Taraf Olduğu Milletlerarası Andlaşmalar Rehberi (1920-1961), A. Gündüz Ökçün, 1962
460) Türk Devrim Tarihi, Hamza Eroğlu, 1972
461) Türk Devrim Tarihi Dersleri (1919-1938), Yılmaz Altuğ, 1973
462) Türkiye (Bir Devletin Yeniden Doğuşu), Arnold Toynbee, Çev: Kasım Yargıcı, 1971
463) Tarih Vesikaları Dergisi
464) Ulus Gazetesi
465) Ulu Atamızın Son Günleri, Anlatan: Mim Kemal Öke, Yazan: Niyazi Ahmet Okan, Yedigün dergisi, No: 304, s. 10-13, 1939
466) Uygulamaya Geçerken Türkiye'de Devletçiliğin Oluşumu, İlhan Tekeli-Selim İlkin, 1982
467) Uşak İl Yıllığı, 1967
468) Ulusal Savaşta Tokat, Halis Asarkaya, 1936
469) Uzunoluk (İstiklal Harbinde Maraş), Adil Bağdadlıoğlu, 1942
470) Üç Devirde Bir Adam, Fethi Okyar, Yayıma Hazırlayan: Cemal Kutay, 1980
471) Üçüncü Meşrutiyet (1920), Mahmut Goloğlu, 1970
472) Hatıralar (Türk Dili Tetkik Cemiyetinin Kuruluşundan ilk Kutultay'a kadar), 1943
473) Vakit gazetesi
474) Vatan Hizmetinde, Yusuf Kemal Tengirşenk, 1967
475) Vahdettin'in Kaçışı ve Sonu, Bilal N. Şimşir, Cumhuriyet gazetesi, 26.XI.1973-29XI.1973
476) Vatan Nasıl Kurtarıldı; Hulki Saral-Tosun Saral, 1970
477) Son Osmanlı Padişahı Vahidettin ve İngilizler, Salahi R. Sonyel, 1975
478) Yarın gazetesi
479) Yanya'dan Ankara'ya, İsmail Hakkı Okday, 1975
480) Yakınlarının Ağzından Atatürk, Salahaddin Güngör, 1944
481) Yanlış Bilinen Bir Gün, Ali Muhlis Tümtürk, Ata'nın Yurdu Mecmuası, Yıl: 8, sayı: 8-1, 27 Ekim 1966
482) Yahya Kaptan, Şükrü Uras, 1968
483) Yaratılan Mucize, Zeki Bali, 1957
484) Yunan Millet Meclisi Gizli Tutanaklarında Mustafa Kemal ve Türk Kurtuluş Savaşı, Salahi R. Sonyel, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, sayı: 49, s. 11-19, 1971
485) Yeni Osmanlı Borçları Tarihi, İ. Hakkı Yeniay, 1964
486) "Yakın Tarihimiz" dergisi
487) Yirminci Yüzyıl Türk Musıkisi, Mustafa Rona, 1970
488) Zaman gazetesi
489) Zabıt Cerideleri (Türkiye Büyük Millet Meclisi)
490) Zonguldak Kömür Havzamız, Sadrettin Enver, 1941

- Geri -

 
 | Gündem / Haber | Tarihçe | Yazarlar | Arşiv | Resim Galerisi | MP3 Bölümü |
 | Görüş ve Öneriler
| Abonelik | Künye | Bağlantılar |Vakıf | Ulaşım |